Perelepitus

Kui lahkumineku käigus kasvavad raskused üle pea ning üksmeel lapse kasvatusega seotud küsimustes tundub võimatu, tuleb appi perelepitus. Perelepituse käigus üritatakse sõlmida lapse heaolust lähtuv toimiv kokkulepe, mida mõlemad lapsevanemad austavad ja seeläbi sellest ka kinni peavad.

Perelepituses ei käsitleta lahendamata paarisuhte- või pereprobleeme – nendega tuleb tegeleda pereteraapias. Perelepitus ei ole ka pereliikmete äralepitamine, vaid kokkulepe lapsevanemate vahel, kuidas jätkata koostööd vanematena pärast paarisuhte lõppemist.

Riiklik perelepitusteenus on alates 01.09.2022 riigi poolt pakutav uus avalik teenus, mis  on mõeldud ühise alaealise lapse või laste lahku läinud või lahkuminevatele lapsevanematele, kel ei ole õnnestunud kokku leppida lapse või laste elukorralduslikes küsimustes.

Riiklik perelepitusteenus on lapsevanematele tasuta.

Riiklikku perelepitusteenust pakutakse eesti, vene ja inglise keeles.

Riikliku perelepitusteenuse osutamise käigus viiakse perelepitaja vahendusel läbi lepitusmenetlus, ehk lepitusmenetlus on osa perelepitusteenusest:

Riikliku perelepitusteenuse tööpiirkonnad on  Tallinn, Haapsalu, Kärdla, Kuressaare, Rapla, Jõgeva, Paide, Pärnu, Tartu, Valga, Viljandi, Võru, Põlva, Narva, Jõhvi ja, Rakvere.

Riiklik perelepitusteenus on lapsevanematele vabatahtlik ja pakub võimalust teha kokkuleppeid kohtuväliselt ja jääda toetavateks lapsevanemateks ka peale lahkuminekut.

Kui vanematel ei ole õnnestunud omavahel kokku leppida lapse elukorralduslikes küsimustes ja nad pole riiklikule perelepitusteenusele vabatahtlikult pöördunud, pöördudes  vaidluse lahendamiseks kohtusse, suunab kohus vanemad riiklikule perelepitusteenusele ja peatab kohtumenetluse lepitusmenetluse lõppemiseni.

Riikliku perelepitusteenuse lepitusmenetlus on lapsevanematele kiirem, soodsam, säästvam ja lapse heaolu arvestav meetod, mille raames sõlmitud vanemate vahelised kokkulepped on efektiivsemad kui kohtulahend või kohtus saavutatud kompromiss.

Riiklikule perelepitusteenusele pöördumisel tuleb kirjutada aadressile info@sotsiaalkindlustusamet.ee

Riikliku perelepitusteenuse osaliste tegevused lepitusmenetluses