Perelepitajad

Perelepitusteenust kui sellist pakuvad nii eralepitajad kui riiklikku perelepitusmenetlust vahetult läbiviivad perelepitajad. Viimaseid nimetatakse ka „riiklikeks perelepitajateks“, kuigi tegemist ei ole riigiametnikega, vaid eraisikust perelepitajatega, kes osutavad riigile käsunduslepingu alusel teenust.

Riikliku perelepitusteenuse lepitusmenetlust viib läbi perelepitaja, kes neutraalse osapoolena aitab lapsevanematel mõtteid vahetada, läbi rääkida ja erimeelsusi lahendada. Perelepitajal on selleks vastav väljaõpe ja professionaalsed teadmised. Koda tagab perelepitusteenuse kvaliteedi, luues ja arendades perelepituse kutse-eetika reegleid ja teenuse kvaliteedi standardit ning jälgides nende täitmist Koja liikmete poolt.

Koja liikmed, kes osutavad riiklikku perelepitusteenust:

Perelepitaja

Nimi

e-post

telefon

tööpiirkond

Urmas Arumäe

5151451

Harjumaa

Peeter Oissaar

5035052

Tallinn

Margrit Vambola

5257462

Harjumaa

Velli Ehasalu

56686856

Rakvere

Ruth Juhanson

5125065

Tallinn

Triin Kibuspuu

5140717

Tallinn

Hille Deede

55696967

Tartumaa

Anastasia Arju

55902980

Tallinn

Kai Kunimägi

5213801

Pärnu

Katrin Juurvee

56495757

Valgamaa

Kerdi Raud

5296276

Tartumaa

Matti Orav

53739081

Tartumaa

Hannela Teaste

59115485

Võrumaa

Liina Kohu

5206846

Saaremaa

Riho Friedrichs

5074791

Tallinn

Sabina Kornejeva

58033008

Tallinn, Rakvere

DIana-Julia Natalinova

55661337

Harjumaa

Aleksei Naumkin

58055919

Ida-Virumaa

Victoria Kremm

55607132

Tallinn

Merike Kütt

5237110

Jõhvi

Madli Mikli

5275403

Tallinn

Riikliku perelepitusteenuse osutajate täieliku nimekirja leiate siit: