Koda

Eesti Perelepitajate Koda (EPLK või Koda) on mittetulundusühinguna tegutsev perelepitajate vabatahtlik ühendus. 

Koda  ühendab alates 09.05.2023 Eestis riikliku perelepitusteenusega kitsamalt ja perelepitusega laiemalt  tegelevaid perelepitajaid, kes omavad pädevust riikliku perelepitusteenuse lepitusmenetluse vahetuks läbiviimiseks.

 

Koja juhatus

Urmas Arumäe – juhatuse esimees
Hannela Teaste – juhatuse liige
Aleksei Naumkin – juhatuse liige
Matti Orav – juhatuse liige  

Dokumendid

Koja põhikiri
Koja kutse-eetika reeglid [KOOSTAMISEL]
Euroopa vahendajate käitumisjuhend
Koja teenuse kvaliteedi standard [KOOSTAMISEL]

 

EPLK intranet – ainult ligipääsuõigusega koja liikmetele